EXPO XXI Warszawa
15 & 16 maja 2024

Wystawy i seminaria 2023

Wystawa materiałów FROM GROUND TO FAÇADE pod kuratelą MaterialDriven

Nasz związek z Ziemią obejmuje wiele aspektów. Jesteśmy bezpośrednio, pośrednio, można powiedzieć  całkowicie zależni od surowców, które z niej wydobywamy, wszelakich dóbr, które na niej uprawiamy lub produkujemy. Od co najmniej 25 000 lat ludzie tworzą przedmioty, budowle i narzędzia, wykorzystując do tego celu glinę, glebę i kamienie, czyli zasoby czerpane z ziemi. Obecny rozwój technologiczny i ponowne zainteresowanie tymi materiałami wywołane dążeniem do zrównoważonego budownictwa sprawia, że można z ich pomocą tworzyć wyższe i bardziej złożone obiekty. Od nowych kompozytów z materiałów pozyskiwanych z ziemi, po wysokowydajne bloczki budowlane, wysokiej klasy okładziny zewnętrzne, wykończenia wnętrz i żywe, naturalne pigmenty – już teraz dostępna jest szeroka gama produktów budowlanych, które powstają na bazie najobfitszych i lokalnie dostępnych zasobów ziemnych.

 

To materiały starannie wydobyte z Ziemi lub wykonane wyłącznie z materiałów ziemnych, takich jak gleba, piasek, glina, kamienie i minerały, a ostatnio także materiały strategicznie zaprojektowane DLA Ziemi, z myślą o ich znacznie zdrowszym wpływie na cykl życia. Wszystkie one tworzą naszą najcenniejszą paletę produktów dla środowiska zbudowanego, wykorzystywanych do wznoszenia budynków – począwszy od ich solidnych fundamentów, po nadające im charakter elewacje.

 

Ponieważ łączą w sobie technologię z wielowiekową sztuką rzemieślniczą i wiedzą kulturową, materiały te coraz częściej mają potencjał ku temu, by zastąpić odporne, ale wymagające tworzywa, takie jak beton, metal i plastik, a także by zmienić nasze postrzeganie surowców czerpanych z ziemi jako tymczasowe, kruche lub ograniczające. Dziś zarówno projektanci, jak i użytkownicy końcowi są świadomi tego, że wszelkie materiały zastosowane w konstrukcji budynku i w jego wnętrzu w końcu i tak do ziemi powrócą. Mogą wtedy pozostawić toksyczny i szkodliwy ślad w środowisku, albo – mówiąc metaforycznie – odwdzięczyć się naturze, rozpadając się po zakończeniu ich cyklu życia na składniki, które są naprawdę odżywcze dla ziemi. Fala tego rodzaju regeneracyjnych rozwiązań jest coraz większa – mogą być kompostowalne, pochodzenia biologicznego, wytwarzane z biomateriałów, nie emitować dwutlenku węgla i oczyszczające, a każde zostało z stworzone DLA ziemi, jako ich docelowego „konsumenta”. Często materiały te zmniejszają strumienie odpadów i zanieczyszczeń z różnych gałęzi przemysłu, neutralizując je i przekształcając w wartościowe materiały.

 

MaterialDriven w ramach swojej kurateli prześledza drogę takich materiałów od podstaw – od pozyskiwania i projektowania surowców pochodzących z ziemi lub przyjaznych dla ziemi, do ich zastosowania w najbardziej krytycznych i widocznych elementach budynku. Zwłaszcza elewacje budynków oferują ekscytujące możliwości, jeśli chodzi o zastosowanie tego typu materiałów na większą skalę. W ten sposób stają się bardziej widoczne i inspirujące dla większej liczby odbiorców, odgrywając przy tym aktywną rolę w poprawie lokalnych warunków środowiskowych, zwłaszcza w zanieczyszczonych centrach miast. Ta wystawa gromadzi najbardziej innowacyjne materiały inspirowane ziemią – od produktów do wykończenia wnętrz i powierzchni, po bloczki, płytki i panele do zastosowań zewnętrznych.

 

www.materialdriven.com

Powrót do strony głównej

architect 
meets 
innovations

Inne kraje

Sponsorzy

Media 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design & Plan

We współpracy z