EXPO XXI Warszawa
15 & 16 maja 2024

Wystawy i seminaria 2024

Wystawa materiałów CIRCULAR CYCLES pod kuratelą MaterialDriven

Circular Cycles 

Jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu, jaki materiały mają na nasze środowisko, starając się zrozumieć kluczowe parametry, takie jak ślad węglowy, możliwość recyklingu i energia zawarta, zanim zostaną one wybrane i określone do projektów. Architekci i projektanci odgrywają fundamentalną rolę w projektowaniu dla gospodarki o obiegu zamkniętym, rozumiejąc wpływ, jaki mają na środowisko materiały, które wybierają. Praca z bezpiecznymi i cyrkularnymi materiałami zapewnia, że mogą one być nieustannie inkorporowane w cykl techniczny lub biologiczny i wspierać lepsze wykorzystanie naszych zasobów naturalnych.

 

Projektowanie cyrkularne zachęca nas wszystkich, projektantów i konsumentów, do rozważenia sposobu produkcji produktów oraz systemu, w którym są one osadzone. Niezależnie od tego, czy poprawia to bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, czy zapewnia, że zasoby mogą być wykorzystywane wielokrotnie - ważne jest, abyśmy zrozumieli, że materiały mają znaczenie. Wsparta przez wszystkie trzy zasady gospodarki cyrkularnej - eliminację odpadów i zanieczyszczeń, obieg produktów i materiałów oraz regenerację natury - produkcja musi zostać przeprojektowana.

 

Kuracja MaterialDriven próbuje zgłębić, w jaki sposób materiały przechodzą przez proces projektowania, produkcji i recyklingu, dostarczając namacalnej inspiracji i odkrywania możliwości  dla odwiedzających, aby pomóc im w dokonywaniu tych wyborów i projektowaniu dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

www.materialdriven.com

Powrót do strony głównej

Sponsorzy

Media 2024

 

 

 

 

 

 

 

Design & Plan

We współpracy z

 

 

Partner w zakresie oświetlenia 2024