EXPO XXI Warszawa
15 & 16 maja 2024

Wystawy i seminaria 2023

Wystawa materiałów FROM GROUND TO FAÇADE pod kuratelą MaterialDriven

Nasz związek z Ziemią obejmuje wiele aspektów. Jesteśmy bezpośrednio, pośrednio, można powiedzieć  całkowicie zależni od surowców, które z niej wydobywamy, wszelakich dóbr, które na niej uprawiamy lub produkujemy. 

PROJECT WALL autorstwa world-architects.com

Trzecie wydanie ARCHITECT@WORK Project Wall prezentuje różnorodność pracy firm członkowskich world-architects. 

architect 
meets 
innovations

Inne kraje

Sponsorzy

Media 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design & Plan

We współpracy z