EXPO XXI Warszawa
28 & 29 maja 2025

Wystawy i seminaria 2024

TEMPORARY BOOKSTORE

Fundacja Centrum Architektury stawia na jakość, twórczą radość i niezależność. Właśnie te wartości przyświecają pracy, którą wykonujemy od 2011 roku. Opowiadamy o architekturze i zachęcamy do rozmowy o niej, dostarczając narzędzia: mądre i starannie wydane książki oraz popularyzatorskie wydarzenia (spacery architektoniczne, spotkania, targi wydawców książek o architekturze, wykłady czy podkasty). Nasze działania kierujemy zarówno do profesjonalistów związanych z architekturą i urbanistyką, jak i innych osób zainteresowanych tymi tematami.

 

Wydajemy między innymi pionierską serię Fundamenty, a w niej wcześniej w Polsce niepublikowane tłumaczenia lub dawno niewznawiane przełomowe teorie i manifesty architektoniczne (m.in. Le Corbusier, Adolf Loos, Jane Jacobs czy Beatriz Colomina). Jesteśmy dumni z bardzo lubianych ilustrowanych atlasów architektury, które rysuje nasz zespół zdolnych architektów-ilustratorów. Wydajemy monografie naukowe, przewodniki, wspomnienia, książki problemowe i popularnonaukowe oraz komiksy architektoniczne. Rozwijamy także autorską kolekcję plakatów architektonicznych i podkast Radio Architektura.

 

Uważamy, że architektura jako jedyna ze sztuk dotyczy wszystkich i dlatego jest tak ważnym tematem do rozmowy.

 

www.centrumarchitektury.org

Powrót do strony głównej

architect 
meets 
innovations

Inne kraje

Sponsorzy

Media 2024

 

 

 

 

 

 

 

Design & Plan

We współpracy z

 

 

Partner w zakresie oświetlenia 2024